Zabytki Wielickie
 Klasztor
Klasztor ojców reformatów , od strony ogrodu


     Nie ulega wątpliwości , że do charakterystycznych budynków Wieliczki należy Klasztor Ojców Reformatów usytuowany na północnym stoku kotliny wielickiej. Budowę rozpoczęto jesienią 1623r , a konserwacje w 1628r, natomiast zakonnicy doczekali się murowanego budynku klasztornego w latach 1650-1655. Zachowana do dzisiaj budowla jest pierwszą murowaną świątynią małopolskiej prowincji reformatów , na której miano i wzorowano wszystkie reformackie kościoły klasztorne wznaszane w pierwszej połowie XVII w. Dlatego też , kościół budowano z wielką pieczołowitością , stosując wiernie klasztorne przepisy budowlane. Przyjęto niezwykle skromny układ: jedno przęsłowa nawa ,niższe i węższe prezbiterium , ostry dwuspadowy dach z niewielką sygnaturką nad prezbiterium.
     Kościół oraz klasztor uległy poważnym zniszczeniom podczas pożaru w 1718r. Do napraw przystąpiono odrazu. I tak w 1721r. cały zespół odbudowano a nawet wzbogacono o rozległy dziedziniec przedkościelny otoczony szeregiem kaplic , stacji drogi krzyżowej z obrazami Franciszka Przebindowskiego ( XX w. ).Na południowym stoku klasztoru , zakomponowano ogród klasztorny , trzy tarasowy ( na wzór ogrodów włoskich). Dodatkowo cały kompleks otoczono murem z trzema późno barokowymi bramami.
     Mówi się ,że wielicki kościół i klasztor reformatów zostały zbudowane z soli. Stwierdzenie to , bierze się z tąd ,że "głównym sposobem wsparcia zakonu we wszelkich pracach budowlanych - poza osobistym udziałem górników - było przekazywanie syndykowi klasztoru rocznego deputatu soli , jaki otrzymywał kązdy pracownik kopalni. Zebrany i spieniężony dawał co roku sporą sumę i umożliwiał budowe. Dlatego od początku swej działalności w Wieliczce franciszkanie czują się zobowiązani do otaczania szczególna troską pracowników kopalni i ich rodziny. "
     Wchodząc do kościoła przez kruchtę ( dobudowaną w drugiej połowie XIX w.), znajdujemy się pod chórem organowym ( 12 - głosowy instrument z 1891 r. ). Wyposażenie wnętrza pochodzi z okresu 1718 r , gdyż z pożaru ocalało jedynie najcenniejsze przedmioty z zakrystii i klasztoru oraz obraz Matki Bożej Łaskawej , zwanej Księżną Wieliczki. Jest to najstarszy obraz w reformackim kościele św. Franciszka , pochodzący z pierwszej połowy XVII w. Przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem w kompozycyjnym ujęciu "Eleusy" , namalowane w technice temprowej na cienkiej płycie kamiennej ( piaskowiec ) o wymiarach 620x860x30mm. Obecnie znajduje się w bocznej kaplicy. W kościele znajduje się równierz siedem dębowych ołtarzy ,wszystkie pochodzą z pierwszej połowy XVIII w.
     Na pierwszym piętrze klasztoru , gdzie z dziedzińca można dotrzeć korytarzem mijając zakrystię , przygotowano do zwiedzania celę , w której brat Alojzy Kosiba przeżył 60 lat. Jest to małe pomieszczenie o wymiarach 2,5m x 2,5m, z bardzo skromnym wyposażeniem. Z okna celi roztacza się widok na ogród klasztorny oraz na położoną po przeciwnej stronie zabudowania kopalni soli.
     W przyklasztornym ogrodzie znajduje się Kaplica Porcjunkula , do której można dojść z dziedzińca po wschodniej stronie kościoła. Zbudowana na wzór kaplicy w pobliżu Asyżu jest miejscem spotkań młodzieży, która zwłaszcza w sierpniu licznie przybywa do Wieliczki. Polichromię i witraż nad wejściem wykonano w 2008 r. według projektu Małgorzaty Toborowicz.
     W roku 1992 w kopalni soli pojawił się niekontrolowany wyciek , który groził katastrofą całemu miastu i co za tym idzie Klasztorowi. Zagrożenie powstrzymano , lecz wyciek wody , spowodował osiadanie terenu . Zawaliły się zabudowania gospodarcze i mur okalający ogród. Ściany klasztoru i kościoła popękały. Dziś po tych wydażeniach nie ma już prawie śladu. Mówi o nich jedynie tablica wmurowana w zachodnią elewację kościoła, na lewo od wejścia do kruchty.Więcej zdjęć w galerii

INFORMACJE:Msze święte:
  • dni powszednie : 7.00, 8.00, 18.00, (VII-VIII: 19.00)
  • niedziele i święta: 6.15, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00, 20.00(V-X:w Porcjunkuli)
Różaniec: codziennie o 17.30 w kaplicy Matki Bożej Łaskawej(VII-VIII: 18.30)

Droga krzyżowa: w piątki o 6.30

Fatimski różaniec pokutny: w pierwszą sobotę miesiąca

Odpusty:
  • 13 czerwca - św. Antoniego
  • 2 sierpnia - Matki Boskiej Anielskiej
  • 4 października - św. Franciszka
  • 8 grudnia - Niepokalanego Poczęcia NMP


Adres:
Klasztor Braci Mniejszych
ul.Brata Alojzego Kosiby 31
32-020 Wieliczka
tel. (12) 278-18-66 ( klasztor )
     (12) 278-59-68 ( Dom Pielgrzyma )
strona www: www.wieliczka.ofm.krakow.pl


Źródła:
  1. Tytul: "franciszkański Kraków , przewodnik po miejscach franciszkańskich w Małopolsce" , Autor: M. Jakubczyk , Kraków 2009
  2. Tytul: "Wieliczka Dzieje Miasta" , Zespół Autorów : Cz. Brzoza ,A. Gaczoł ,S. Gawęda ,A. Jodłowski ,R. Kurowski ,J. Piotrowicz ,J. Wiewiórka ,Z. Wojas , Kraków 1990


    1. Copyright Strawberry Blur © 2012


4520 20